Netneutraliteit

Op deze pagina leggen we je uit wat wij als Kabeltex doen om netneutraliteit te verzekeren. We geven ook informatie over ons netwerk en hoe we ervoor zorgen dat je jouw verbinding veilig kan gebruiken.

Hoe zorgt Kabeltex ervoor dat je onbezorgd kan internetten, televisiekijken en bellen?

Hoe Kabeltex in zijn netwerk investeert

Om jou als klant de beste internet-, televisie- of belervaring te bieden investeert Kabeltex doorlopend in zijn netwerk. Wij bouwen ons glasvezel netwerk volgens internationale standaarden.

Hoeveel we in het netwerk moeten bijbouwen hangt af van het verwachte internet- of televisiegebruik. Dit bepalen we aan de hand van het verwachte aantal klanten en de ontwikkeling in het piekverkeer. Op basis van dit verwachte gebruik plannen we wanneer we moeten starten met het uitbouwen van het netwerk zodat dit op tijd klaar is om de groei te kunnen opvangen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de diensten hoog houden.

Wat is netneutraliteit?

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens vier uitzonderingen benoemd. Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt, mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd.

In het vervolg van dit stuk legt Kabeltex je graag uit in hoeverre en waarom het gebruikmaakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden en wat je daar als eindgebruiker van merkt.

Filevorming, invloed van televisie en waarborging wifi capaciteit

Maatregelen om filevorming te beperken in het netwerk

Indien er een onverwacht hoge piek in het gebruik optreedt die afwijkt van de trend (bijvoorbeeld bij de onverwachte aankondiging van de troonswisseling), kan het voorkomen dat er (lokaal) congestie, filevorming in het internetverkeer, optreedt. Ook bij een verstoring in het netwerk kan er congestie optreden. Om de kwaliteit van bellen en televisie zo veel mogelijk te garanderen, passen we hierop “Quality of Service” (QoS) toe. Dit betekent dat de diensten bellen en televisie voorrang krijgen boven het internetverkeer. Congestie in het netwerk heeft daarom in de meeste gevallen geen invloed op de kwaliteit van bellen en televisie. Je kunt in dat geval wel een tragere internetverbinding ervaren. Binnen het internetverkeer maken we echter geen onderscheid in verkeersstromen. Als er congestie optreedt, dan ondervindt iedereen dezelfde vertraging en zijn alle internetdiensten (bijv. browsen, e-mailen, streaming video) op dezelfde manier vertraagd. Net als bij filevorming op de weg.


De invloed van televisie op de internetsnelheid

In ons netwerk deel je je aansluiting tussen je huis en de wijkcentrale niet met andere klanten. We zetten de maximaal beschikbare bandbreedte op je aansluiting in om het verkeer van alle diensten te transporteren. De maximale internetsnelheid wordt beperkt door je contract of de maximaal beschikbare bandbreedte op je aansluiting. Ook op deze aansluiting heeft verkeer voor bellen en televisie voorrang op het internetverkeer (“Quality of Servcie”). Als de maximaal beschikbare bandbreedte is bereikt, kan het betekenen dat bellen of televisiekijken ten koste gaat van de internetsnelheid. Het gaat hierbij om het ontvangen van tv-signalen. Ook als het televisietoestel niet aan staat, maar de tv-ontvanger wel, wordt het tv-signaal verstuurd naar de tv-ontvanger en kan dit ten koste gaan van de internetsnelheid. Dit hangt af van de beschikbare bandbreedte op de verbinding, de maximale snelheid van je internet pakket en hoeveel tv-signalen verstuurd worden. Zonder dit “Quality of Service”-mechanisme kan bellen en televisie merkbaar in kwaliteit verslechteren wanneer er tegelijkertijd een grote download plaatsvindt.


Maatregelen om capaciteit te waarborgen bij Kabeltex wifi

Vanwege de schaarste aan IP-adressen en om de capaciteit van internettoegang zo goed mogelijk te laten zijn, past Kabeltex bij hotspots op parken en openbare ruimtes “Carrier Grade NAT” toe.

Beveiliging internet, apparatuur en diensten van de klant

Tegenwoordig kent het internet vele bedreigingen, zoals virussen, spyware, spam, pop-ups en andere gevaren. Een virusscanner is niet voldoende om al deze bedreigingen buiten te houden. Daarom beschermt Kabeltex haar consumenten klanten en het netwerk met een aantal extra beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn:

Jouw aansluiting tijdelijk in quarantaine plaatsen

Als er misbruik wordt geconstateerd vanaf een jouw aansluiting, veroorzaakt door bijvoorbeeld virussen, kan Kabeltex jouw internettoegang blokkeren. Kabeltex zet dan tijdelijk je internetaansluiting uit. Zo beschermen wij zowel jou als onze andere klanten. Op deze manier geeft het jouw de tijd om de problemen in jou internetaansluiting op te lossen. Wanneer je denkt dat jij de problemen hebt opgelost kan er door middel van een telefoontje de internetaansluiting weer worden aangezet.


Bescherming tegen een Distributed Denial-of-Service (DDoS) aanval

Als er een DDoS-aanval vanaf internet op het Kabeltex netwerk plaatsvindt, kan Kabeltex ingrijpen door het kwaadaardige verkeer te onderscheppen. Daarbij kijkt Kabeltex naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermt Kabeltex zijn netwerk en verminderen we het risico op grootschalige dienstonderbreking voor alle klanten.


Tegengaan van ongevraagde berichten (‘spambestrijding’)

Wereldwijd is een groot deel (geschat wordt wel meer dan 90%) van het e-mailverkeer ongewenst verkeer. Jij, maar ook Kabeltex, heeft er groot belang bij dat we zorgen dat we deze ‘spam’ zoveel mogelijk van het netwerk weren. Niet alleen voorkomen we daarmee dat jouw e-mailboxen snel vol raken, maar ook dat Kabeltex niet op de zwarte lijst komt (“blacklisting”) waardoor je als klant van Kabeltex geen e-mail meer kunt versturen. Kabeltex treft daarom maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan.

E-mail SpamFilter in ons netwerk

Meer dan 90% van e-mailberichten bestaat uit spam. Een E-mail SpamFilter helpt te voorkomen dat jouw mailbox volloopt met ongewenste en ongevraagde reclame of kwaadaardige e-mailberichten. Kwaadaardige e-mailberichten zijn e-mailberichten waarbij geprobeerd wordt persoonlijke en/of inloggegevens te verzamelen (phishing mail) of e-mailberichten die een virus bevatten. Met het E-mail SpamFilter worden e-mailberichten automatisch gefilterd op kenmerken die wijzen op spam. Kabeltex controleert alle inkomende en uitgaande e-mail berichten dan op spam. Een deel van de inkomende spam-berichten plaatsen we automatisch in een map die je alleen via Webmail kunt bekijken.

‘Blacklisting’ van uitgaand e-mailverkeer

Als er spam vanaf jouw aansluiting wordt verstuurd, vaak buiten jouw medeweten om, kan Kabeltex je blokkeren en kun je geen mail meer versturen vanaf jouw aansluiting.

Wanneer we een blokkade maken op jou emailaccount (SP-Account) wordt je altijd ingelicht. Dit kan middels telefonisch of brief zijn.


Veilig internetten met DNSSEC

Bij Kabeltex gebruiken we standaard DNSSEC om jou veiliger te laten internetten. DNSSEC zorgt ervoor dat als je een website URL intypt, je op de juiste pagina terechtkomt. Zo voorkomen we dat je wordt doorgestuurd naar een vervalsing, phishing of criminele website.

Naleving wettelijke verplichtingen

Tot slot zorgt Kabeltex voor de uitvoering van wettelijke maatregelen. Kabeltex zal toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel Kabeltex daartoe dwingt. Zo waren in het verleden de websites en de IP-adressen die gebruikt werden door ThePirateBay geblokkeerd op last van een rechterlijke uitspraak.