In 1988 realiseerde Jaap Drijver zich dat er op het eiland nog geen kabeltelevisie was aangelegd. Nadat gebleken was dat anderen daar geen brood in zagen is de aanleg door hem ter hand genomen. Dit paste goed binnen zijn toenmalige aannemersbedrijf Drijver bouw dat al jaren werkzaam was in de aanleg van nutsvoorzieningen op Texel. Na jaren van hard werken, het graven van kilometers gleuven en leggen van kilometers coax en glasvezel is nu 90% van het eiland bekabeld.

In de beginjaren was de exploitatie niet zonder zorgen. De Texelaar was niet zo snel warm te krijgen voor een aansluiting op “de kabel” en bleef het aantal aansluitingen ver achter bij de begroting. Maar door steeds het aanbod uit te breiden en te verbeteren kijkt nu nagenoeg iedereen via de kabel.

In de afgelopen jaren zijn de activiteiten van Kabeltex sterk toegenomen en zijn de activiteiten van het aannemersbedrijf in 2004 beëindigd . Het verder uitbouwen van de mogelijkheden van het kabelnet is voor Drijver de belangrijkste prioriteit geworden.

Sinds 1 januari 2004 is Kabeltex zelfstandig Internet Service Provider en kan nu snel inspelen op de wensen welke door onze klanten geuit worden.