Abonnementstarieven

De op deze website genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

Op sommige adressen is een toeslag van toepassing. Bij het invullen van het aanmeldformulier wordt op basis van het ingevulde postcode en huisnummer bepaald of een toeslag van toepassing is. Indien dit zo is wordt dit weergegeven in het kostenoverzicht.

Binnen de Kop van Noord-Holland is een klein aantal adressen extreem duur om aan te sluiten. Na de aanmelding wordt bepaald of het betreffende adres hieronder valt. Indien dat zo is wordt hiervan schriftelijk melding gemaakt bij de aanmelder en dienen er maatwerkafspraken gemaakt te worden over de realisatie van de aansluiting. Deze afspraken zullen de aanmelder en Kabeltex op individueel niveau maken. Mochten de aanmelder en Kabeltex niet tot een wederzijds acceptabele afspraak kunnen komen, dan heeft de aanmelder het recht om kosteloos van de aanmelding af te zien.

Sluiten van de overeenkomst

De aanmelder sluit een overeenkomst door zich aan te melden via de website van Kabeltex of door gebruik te maken van een papieren aanmeldformulier. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de aanmelder per e-mail een ontvangstbevestiging. Indien op het adres waarvoor wordt aangemeld nog geen glasvezelnetwerk aanwezig is, is het sluiten van de overeenkomst afhankelijk van het daadwerkelijk aanleggen van dit netwerk. Zodra voldoende aanmeldingen binnen zijn zal met de aanleg van het netwerk worden gestart. Op dat moment zal Kabeltex de aanmelders hiervan op de hoogte brengen en tevens bevestigen dat de aanmelding is geaccepteerd, waarmee de overeenkomst tussen u en Kabeltex tot stand is gekomen. Mocht het netwerk niet worden aangelegd op het betreffende adres, dan zal de aanmelder hiervan op de hoogte worden gesteld en wordt de aanmelding kosteloos geannuleerd.

Duur van de overeenkomst

Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna kan de overeenkomst per maand worden opgezegd.

Betaling

Betalingen gaan in vanaf het moment dat een aansluiting werkend wordt opgeleverd. Indien een toeslag van toepassing is en de aanmelder kiest voor een eenmalige afkoop, dan ontvangt hij hiervoor een aparte factuur. Kiest de aanmelder voor een maandelijkse toeslag, dan wordt deze opgenomen in het maandtarief dat per automatische incasso zal worden geïncasseerd.

Voorts zijn de algemene voorwaarden van Kabeltex van toepassing.